معاون وزیر صنعت: قطعه‌سازان ایرانی چاره‌ای جز تجمیع ندارند

معاون وزیر صنعت: قطعه‌سازان ایرانی چاره‌ای جز تجمیع ندارند

متاسفانه قطعه‌سازان در سال‌های اخیر به دلایل تحریمی و کمبود نقدینگی در زمینه ارتقای تکنولوژی و نیروی انسانی سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند، بنابراین ضرورت دارد در این مورد ارتقا پیدا کنند تا بتوانند قدرت رقابت پیدا کنند

ادامه مطلب