چراغ سبز رسانه ملی به تولیدکنندگان داخلی

چراغ سبز رسانه ملی به تولیدکنندگان داخلی

اگرچه پخش رایگان تیزر تبلیغاتی، می‌تواند در مجموع به نفع تولید کشور باشد اما هزینه تولید یک تیزر ۲۰ ثانیه‌ای با استانداردهای رسانه ملی، حدود ۱۵ میلیون است. آیا هر تولید‌کنند‌ه‌ی خرد و تازه‌پایی توانایی چنین پرداخت‌هایی دارد؟

ادامه مطلب

یک کارشناس: صادرات فرش متوقف شده است

یک کارشناس: صادرات فرش متوقف شده است

در سبزوار شغل غالب جوانان و مردم فرش‌بافی است. چه در خانه چه در کارگاه مردم فرش ایرانی می‌بافند و با درآمد حاصل از فروش آن روزگار می‌گذرانند اما حالا که با متوقف شدن صادرات اشتغال این منطقه از بین رفته است.

ادامه مطلب