اقتصادی

بار ۶۰درصد حمل و نقل کشور بر دوش تعاونی‌ها

بار ۶۰درصد حمل و نقل کشور بر دوش تعاونی‌ها

او در پاسخ به سوال پول نیوز درباره مشکل تامین وثیقه تعاونی‌های زنان گفت: بنای ما بر کمک کردن است. کسانی که مشکل تامین وثیقه دارند می‌توانند از صندوق ضمانت تعاون درخواست کنند تا برای تامین وثیقه به آن‌ها کمک‌های لازم انجام شود.

ادامه مطلب

بیش از ۲۰ میلیون فقیر در ایران داریم

بیش از ۲۰ میلیون فقیر در ایران داریم

در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل نرخ دستمزد را دریافت می کنند. همین باعث شده که طبقه متوسط جامعه هر روز کوچک تر و ضریب جینی افزایش یابد. آخرین بررسی های صورت گرفته نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون فقیر در جامعه داریم که رقم بالایی است.

ادامه مطلب